Γυαλιά Πρεσβυωπίας

 

 

Κωδ. 8121

Γυαλιά πρεσβυωπίας .Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4

Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ. 8121)

 

 

 

Κωδ. 145

Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ. 145)

Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ. 145)

 

Κωδ. 8066

Γυαλιά πρεσβυωπίας .Βαθμοί 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 (Κωδ.6)

Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ.8066)

 

 

Κωδ. 8001

Γυαλιά πρεσβυωπίας.Βαθμοί 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 (Κωδ.7)

Βαθμοί 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 (Κωδ.8001)

 

 

Κωδ. 8945

Βαθμοί 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 (Κωδ. 8945 )

 

Κωδ. 5056

Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ. 5056)

 

 

Κωδ. 0903

 

kod8

Βαθμοί 1-1,5-2-2,5-3-3,5 (Κωδ. 0903)

 

Κωδ. 0904

Βαθμοί 1-1,5-2-2,5-3-3,5 (Κωδ. 0904 )

 

Κωδ. LO10

Γυαλιά πρεσβυωπίας .Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ.10)

Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ. LO10)

 

Κωδ. LO11

Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ. LO11)

 

 

Κωδ. 513

Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ. 513)

 

Κωδ. 1410

Βαθμοί 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Κωδ. 1410)

 

Κώδ. 2404

1-1,5-1,75-2-2,25-2,5-3-3,5-4 (Κωδ 2404)

 

Κώδ. 7788

 

 

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 (κωδ 7788)

 

Κώδ. KR66

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 (κωδ KR66)

 

Κώδ. 2173 (LED)

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 (Κωδ.2173)

 

Κωδ. 7790

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 (Κωδ.7790)

 

Κωδ. Στυλό

Γυαλιά πρεσβυωπίας .Βαθμοί 0,5-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Στυλό)

Βαθμοί 0,5-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4 (Στυλό)