Στόχοι

Στοχοι biostam

Διασφαλίζοντας καθημερινά μια δυναμική παρουσία στον Ελλαδικό χώρο η εταιρεία BIOSTAM PHARMACEUTICAL έχει ως στόχο να διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της και να επεκτείνει τη δραστηριότητα της στο εξωτερικό.